Nyereményjáték szabályzat

„KARÁCSONYI JÁTÉK – Legyen tied a legszebb fa idén és nyerj! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

1.1 A Karácsonyi játék elnevezésű Facebook  nyereményjáték
(a továbbiakban: ”Játék”) szervezője Szőrfi Andrea (székhely: 2040 Budaörs, Fém utca 4/B Fszt. 1.a. ; adószám: 69749399-1-33) (a továbbiakban: ”Szervező”). 

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező látja el. 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

2.1 A Játékban kizárólag saját Facebook profillal rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

2.1.1. a https://m.facebook.com/balancedmomsbyandreaszorfi domain alatti Facebook oldal (a továbbiakban: ” Facebook oldal”) felületén 2020. december 21. napján posztolt felhívásra a jelen játékszabályzatnak (”Játékszabályzat”) megfelelően saját képes hozzászólást tesz közzé, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja az Facebook oldalon megadott adatait, továbbá

 

2.1.2. a válaszadásával egyben elfogadja a jelen 

Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

 

2.1.3. A játék a Facebookon folyik. 2020. december 21. és 2021. január 6. között a Játékosoknak a Balancedmoms oldalán a vonatkozó felhívás bejegyzése alatt hozzászólásban fel kell tölteniük egy képet a karácsonyfájukról. Egy játékos csak egy hozzászólással pályázhat a játék időtartama alatt. 

2.2. A Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos több Pályázattal vehet részt a Játékban. 

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

2.4. A Játékosok a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése, stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

2.6. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. 

2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által
regisztrált saját nyilvános Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó 

ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja. 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  A Játék 2020. december 21. – 2021. január 6. 18:00 között tart.
  A Pályázatok beérkezésének határideje: 2020. december 29. 24:00. Ezután 2020. december 30-án 09:00-kor kezdődik a szavazási időszak.

 

 1. A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során 2020. december 21. napján a https://m.facebook.com/balancedmomsbyandreaszorfi  oldal falára kiposztolja az alábbi bejegyzést: 

🎁🎁 #játék Legyen tiéd idén a legszebb karácsonyfa és nyerj szuper Balanced Moms ajándékokat az új évre! ✨

 

Mit kell tenned?

1️⃣ Kövesd a Balanced Moms by Andrea Szőrfi oldalam!

2️⃣ Tölts fel kommentben képet a karácsonyfátokról december 29. éjfélig! 🎄

3️⃣ Mi albumba rendezzük a képeket és 29-én 9:00-kor megosztjuk veletek.

4️⃣ Akkor indulhat is a szavazás!

A játékot 2021. január 6-án, vízkereszt napján zárjuk 18:00-kor, majd még aznap este kihirdetjük a nyertest. A legtöbb likeot/szavazatot kapó karácsonyfa tulajdonosa nyeri a karácsonyi játékot! ❤️

🎁 Balanced Moms ajándékcsomag tartalma:

🔅1 db 60 perces online konzultáció

🔅1 db Zágoni Bettina által megalkotott Várandósság és szülés vagy Gyermekágy és anyaság kártyacsomag (a nyertes által kiválasztva)

🔅1 db Adrienne Feller fény esszencia

🔅1 db KEYLIA USB aromadiffúzor, hogy az illatot bárhova magaddal vihesd

 

Tarts velem és legyünk együtt Anyák egyensúlyban 2021-ben is! ✨

.

A játék szervezésében a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

.

.

.

#nyereményjáték #balancedmoms #anyakegyensulyban #jatsszvelunk

 

4.2. A Játékos feladata, hogy az adott posztban foglalt feltételek szerint az adott poszt alatt hozzászólás keretében feltöltsön egy képet a karácsonyfájukról. 

4.3. A felhívásra a Játékosok 2020. december 21. – 2020. december 29. 24:00 között jelentkezhetnek. Az érvényesnek minősített Pályázatok megítélésében a Szervező döntése az irányadó, az ellen a Játékos nem jogosult fellépni. Egy Játékos több érvényes hozzászólással vehet részt a Játékban és annak sorsolásán. 

4.4. Szervező 2020. december 30. napján 9:00 órakor a Szervező telephelyén (cím: 2040 Budaörs, Fém utca 4/B Fszt.1.a. átvizsgálja a Pályázatokat, és egy háromtagú bizottság jelenlétében feltölti egy albumba a beérkezett képeket, amelyekre lehet később szavazni. Majd indulhat a szavazási időszak, mely 2021. január 6-án 18:00-kor zárul és a legtöbb likeot/szavazatot kapó játékos nyeri az ajándékcsomagot.

4.5. Nyeremények: A Szervező összesen 1 db nyereményt oszt ki a Játék során 1 db nyertes részére az alábbiak szerint. 

🔅1 db 60 perces online konzultáció

🔅1 db Zágoni Bettina által megalkotott Várandósság és szülés vagy Gyermekágy és anyaság kártyacsomag (a nyertes által kiválasztva)

🔅1 db Adrienne Feller fény esszencia

🔅1 db KEYLIA USB aromadiffúzor, hogy az illatot bárhova magaddal vihesd

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
  5.1. A Szervező a 4.4 pontban írt módon, legkésőbb 2021. január 6. 20:00-ig értesíti a nyertes Játékost a Weboldalon az eredeti bejegyzés alatt (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni a Weboldalnak küldött Facebook privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. 

5.2. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az adott sorsolás időpontját követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha a jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

5.3. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező
alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma. 

5.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. 

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

7.1.1 Szervező mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (teljes név, Instagram ID, publikus Instagram profil; nyertesség esetén: e-mail cím, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám, pontos születési dátum) a Játék lebonyolítása céljából, illetve a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

 

7.1.2 nyertesség esetén profilnevüket és Instagram profilképüket a Szervező és/vagy
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

 

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. 

7.1.4 A promóció lebonyolítása céljából felvett és tárolt személyes adatait a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait a nyeremény átadását követő évtől számított 6 évig őrizzük meg. 

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Szőrfi Andrea (székhely: 2040 Budaörs Fém utca 4/B Fszt. 1.a.) címén vagy az szorfiandrea@balancedmoms.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. 

7.3. Az adatok kezelője: Szőrfi Andrea
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. 

7.4 Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Szőrfi Andrea 2040 Budaörs, Fém utca 4/B Fszt.1.a. címén vagy a szorfiandrea@balancedmoms.hu e-mail címen. 

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozóktól: 

 • tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról), 
 • személyes adatai helyesbítését, és 
 • személyes adatai törlését (zárolását). 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozókhoz). 

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. 

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára. 

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c Telefon:+36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Email:ugyfelszolgalat@na ih.hu honlap:www.naih.hu 

A Játékos kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatát képező videó, illetve fotó az ő szellemi terméke, illetve amennyiben nem ő készítette, kijelenti és szavatolja, hogy a videó, illetve fotó, mint mű jelen promócióban történő felhasználására, valamint a jelen pont szerinti további felhasználásokra engedélyt adni jogosult. A játékos kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a beküldött videón, vagy fotón nem ő szerepel, rendelkezik a képen látható személytől, arra, hogy a videót, illetve fotót a nyereményjátékba pályázatként beküldje, és a felvételekre vonatkozóan a jelen részvételi szabályzat szerinti felhasználási engedélyeket megadja. Szervező harmadik személyek jelen pont megsértéséből fakadó igényei tekintetében felelősséget nem vállal. Szervező a Játékos által beküldött művet marketing tevékenysége céljából jogosult időben, térben és módban korlátlanul felhasználni. Szervező a jelen pont szerinti felhasználásokért ellenértéket nem köteles fizetni. Játékos tudomásul veszi, hogy Szervezőt a fotókkal kapcsolatosan felhasználási kötelezettség nem terheli. 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

8.1. A Pályázatok, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com és www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

8.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (bejegyzés posztolása) közben bezárja az alkalmazást vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az
adatok elvesztéséért a Szervező  semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a www.facebook.com és a www.instagram.com weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható. 

8.7. A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook és Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz és Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook és Instagram részére, hanem a Szervező részére történik. 

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

8.9 A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén Szőrfi Andrea nyújt tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36 30 545 0033
Email: szorfiandrea@balancedmoms.hu 

 

Budapest, 2020. december 21.

Szőrfi Andrea Szervező 

 

Szőrfi Andrea kismama mentor és anyamentor - BalancedMoms logo